13/09/2014

Στο διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου έχει αναρτηθεί ενημερωτική ιστοσελίδα με τίτλο "Οδικός Χάρτης Νεοεισαχθέντων" η οποία διαμορφώθηκε ειδικά ώστε οι νεοεισαχθέντες φοιτητές του Ιδρύματός μας να οδηγηθούν με ευκολία σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την έναρξη των σπουδών τους.

http://www.upatras.gr/index/page/id/152

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής:

http://www.upatras.gr/index/page/id/189