25/01/2019

Η διαδικασία δήλωσης μαθημάτων από τους φοιτητές διπλής εξεταστικής έχει ολοκληρωθεί.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ελέγξουν στην πλατφόρμα https://progress.upatras.gr/  στην καρτέλα Ακαδημαϊκό έργο τα μαθήματα που δηλώθηκαν  από την Γραμματεία και σε περίπτωση λάθους να ενημερώσουν άμεσα.