30/10/2020

Η βαθμολόγηση του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 ολοκληρώθηκε.

Παρακαλούνται οι φοιτητές & φοιτήτριες για τον έλεγχο της βαθμολογίας τους στα μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους στην ηλεκτρονική Γραμματεία https://progress.upatras.gr/ και να αναφέρουν στην Γραμματεία του Τμήματος (phondasx@upatras.gr) τυχόν παραλήψεις μέχρι την Δευτέρα 2/11/2020.

Τη Τρίτη 3/11/2020 θα οριστικοποιηθούν τα βαθμολόγια.