20/05/2020

Τριμελής ομάδα αξιολόγησης

Αίσωπος Ιωάννης

Αντωνίου Δημήτρης

Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος

Ημερομηνία παρουσίασης: Τρίτη 26 Μαΐου , 10:00 π.μ.

Σειρά παρουσίασης:

ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Hostital-lity: Αρχιτεκτονική και Ιατρικός Τουρισμός

ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Αξιοβίωτα Δώματα

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Φιλόξενος χώρος: Η εξέλιξη του ξενοδοχειακού δωματίου

ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Από το πνευματικό στο υλικό, από το υλικό στον εαυτό

ΠΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Αστικοί Υπαίθριοι Χώροι και Αειφόρος Ανάπτυξη. Πλατείες στην Ελλάδα

Η παρουσίαση θα γίνει με την πλατφόρμα e:Presence

Οποιοσδήποτε  επιθυμεί να παρακολουθήσει δικτυακά 
την παρουσίαση των Διπλωματικών/ερευνητικών αυτής της Ομάδας Α'
θα πρέπει να το ζητήσει στο email karakas@upatras.gr , ώστε να συμπεριληφθεί στην τηλεδιάσκεψη και να του αποσταλεί πρόσκληση,
το αργότερο μέχρι το Δευτέρα 22/05/2020.