02/10/2020

Το μάθημα Οπτική Επικοινωνία 3 θα εκπονηθεί διαδικτυακά κατά το χειμερινό εξάμηνο. Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Πέμπτη 15/10/2020, 9:00 π.μ.
Παρακαλούμε, όσοι πρόκειται να το παρακολουθήσετε, να εγγραφείτε άμεσα στο eclass https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH436/, ώστε να λαμβάνετε σχετικές ανακοινώσεις.