14/10/2021

Η πρώτη συνάντηση του μαθήματος Οπτική Επικοινωνία 3 θα γίνει την Πέμπτη 14/10/2021 και ώρα 10.00 π.μ. στο σχεδιαστήριο Σ5.

Παρακαλούνται όσες/οι φοιτήτριες/ές πρόκειται να το παρακολουθήσουν, να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος, από το οποίο θα στέλνονται ενημερώσεις.

https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH436/