23/03/2020

Επισυνάπτεται αρχείο οδηγιών χρήσης των υπηρεσιών Google GSuite for Education, το οποίο δημιουργήσαμε στα πλαίσια του μαθήματος της Οπτικής Επικοινωνίας 4.

Στα αρχεία περιλαμβάνονται οδηγίες για:

  • την ενεργοποίηση των υπηρεσιών google μέσω του mussa και
  • χρήση των εφαρμογών google Drive, Classroom, Meet.

εκ μέρους της ομάδας της Οπτικής Επικοινωνίας 4,
Βασίλης Στρουμπάκος