03/05/2023

ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2022-2023 – ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΛΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: καθ. Γεώργιος Πανέτσος

Πάτρα, 3 Μαΐου 2023

 

H Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών που αποτελείται από τους κ.κ.:

 

 1. Γεώργιος Πανέτσος, Καθηγητής, (Πρόεδρος)
 2. Δήμητρα Κατσώτα, Καθηγήτρια, (Γραμματέας)
 3. Δημήτριος Γιαννίσης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Μέλος)

 

Αφού έλεγξε ενδελεχώς τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας των 49 υποψηφίων φοιτητών/τριών που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με την από 15 Μαρτίου 2023, και την παράτασή της μέχρι και την 29 Απριλίου 2023, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

 

 1. (Να έχουν εγγραφεί στο 4ο ή 5ο και το πολύ 6ο έτος (εαρινό εξάμηνο).
 2. Πρέπει να μην έχουν συμμετάσχει άλλη φορά σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης χρηματοδοτούμενο από την ίδια πηγή.
 3. Ο φοιτητής πρέπει να έχει τη φοιτητική ιδιότητα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 4. Να έχουν περαιώσει τον ακόλουθο ελάχιστο αριθμό Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ1):
 • για φοιτητές 6ου έτους: τουλάχιστον 240 δ. μ. ΔΜ1 > 240
 • για φοιτητές 5ου έτους: τουλάχιστον 210 δ. μ. ΔΜ1 > 210
 • για φοιτητές 4ου έτους: τουλάχιστον 180 δ. μ. ΔΜ1 > 180

 

και με βάση τα κριτήρια επιλογής που είναι:

 1. Βαθμολογία (Β, ο μέχρι τώρα διαμορφωμένος μέσος όρος)
 2. Αριθμός Διδακτικών Μονάδων που έχουν περαιωθεί (ΔΜ2)

Τα κριτήρια σχετίζονται με τον ακόλουθο αλγόριθμο: Σ = 30Β + (ΔΜ2 - ΔΜ1), όπου Β η βαθμολογία, ΔΜ1 ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός διδακτικών μονάδων κατά τα ανωτέρω και ΔΜ2 ο αριθμός Διδακτικών Μονάδων που έχουν περαιωθεί στην πράξη.

Οι φοιτητές επιλέγονται με βάση το υψηλότερο Σ.

 

αποφάσισε να εισηγηθεί την ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» (48) φοιτητές/τριες, από τους/τις συνολικά (49) φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στη διαδικασία.

 

Ακολουθούν πίνακες αποτελεσμάτων φοιτητών για συμμετοχή στην Πράξη, τα οποία επικυρώνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

 

Πίνακας Επιλεγέντων

 

A/A

ΑΜ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΥ

A/A

ΑΜ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΥ

1

1065097

312,30

25

1079693

253,20

2

1065127

299,10

26

1065067

252,60

3

1065070

298,50

27

1079690

252,10

4

1065083

295,90

28

1072940

249,50

5

1065061

294,10

29

1072945

246,80

6

1072999

293,30

30

1065042

246,50

7

1073003

288,90

31

1065110

246,30

8

1065109

286,60

32

1072942

245,20

9

1070425

280,60

33

1072983

244,50

10

1072981

278,70

34

1069166

242,60

11

1065069

275,40

35

1072986

239,70

12

1072971

273,90

36

1065038

236,70

13

1072989

273,50

37

1069165

235,80

14

1072953

271,50

38

1070429

234,90

15

1072997

271,20

39

1080908

234,30

16

1072920

270,90

40

1069516

232,10

17

1072965

266,70

41

1065041

231,00

18

1065122

259,60

42

1065047

229,30

19

1072932

257,70

43

1072936

228,10

20

1072964

256,60

44

1072925

225,60

21

1065049

256,50

45

1072984

223,20

22

1072933

255,30

46

1065082

221,90

23

1075506

254,00

47

1063889

216,10

24

1065128

253,70

48

1058766

201,70

 

Πίνακας Επιλαχόντων/Επιλαχουσών

Δεν υπάρχουν επιλαχόντες γιατί ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων θέσεων είναι 57.

 

 

 

Πίνακας Απορριφθεισών Αιτήσεων

 

Α/Α

Α.Μ.

ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1

1052266

Έτος φοίτησης εκτός εύρους προκήρυξης

Δεκτά τα έτη 4ο έως 6ο. και όχι 7ο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πρώτοι/ες σαράντα οκτώ (48) επιλέγονται για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ.

 

Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο παραπάνω προσωρινός Πίνακας Επιλεγέντων, καθίσταται αυτοδίκαια οριστικός.

 

 

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

 1. Γεώργιος Πανέτσος, Καθηγητής (Επιστημονικά Υπεύθυνος - Πρόεδρος)

 

 1. Δήμητρα Κατσώτα, Καθηγήτρια (Γραμματέας)

 

 1. Δημήτριος Γιαννίσης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Μέλος)