21/06/2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός μας θα γίνει στις 25 Ιουλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα:

12: 30

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(α΄ομάδα)

14: 00

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(β΄ομάδα)

στην Αίθουσα Τελετών του Κτηρίου Διοίκησης- Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι φοιτητές που πρόκειται να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας και τα παρακάτω δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 5 Ιουλίου 2019.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Αίτηση- Δήλωση Ορκωμοσίας

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (μόνο για τους φοιτητές που είχε εγκριθεί βιβλιάριο από τη Γραμματεία)

Υπηρεσιακό Σημείωμα από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που να βεβαιώνει ότι έχουν παραδώσει τη διπλωματική εργασία τους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Υπεύθυνη Δήλωση (Αφορά σίτιση, στέγαση, περίθαλψη και ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης), χορηγείται από τη Γραμματεία.

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (προκειμένου να γίνει έλεγχος του τόπου γεννήσεως του φοιτητή).

Για την προσκόμιση υπηρεσιακού σημειώματος ορκωμοσίας από την Αρχιτεκτονική Βιβλιοθήκη ο φοιτητής/ρια θα πρέπει:

Α) Να επιστρέψει όλα τα βιβλία που έχει δανειστεί

Β) Να τακτοποιήσει τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες (π.χ. υπολειπόμενα πρόστιμα)

Γ) Να καταθέσει το τεύχος της ερευνητικής και διπλωματικής εργασίας (η ερευνητική εργασία θα είναι αποδεκτή σε μέγεθος Α4 (portait ή landscape) ή και μικρότερο του A4.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Από την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, η κατάθεση της διπλωματικής και ερευνητικής εργασίας στη Βιβλιοθήκη και το Αρχείο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών, γίνεται πλέον ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας και την ανάρτηση υλικού. Όπως γνωρίζετε, μετά τη δημόσια παρουσίαση μιας Διπλωματικής Εργασίας στο ΤΑΜΠΠ, η κατάθεση της μαζί με την Ερευνητική Εργασία είναι υποχρεωτική για κάθε φοιτητή/φοιτήτρια βάσει του Κανονισμού Σπουδών και προϋπόθεση για τη συμμετοχή του/της στην τελετή αποφοίτησης.

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να ενημερώσετε τους φοιτητές που επιβλέπετε και παραδίδουν τη διπλωματική τους εργασία την τρέχουσα εξεταστική περίοδο σχετικά με τη νέα διαδικασία. Η συμπλήρωση της φόρμας και η κατάθεση της διπλωματικής και ερευνητικής εργασίας γίνεται ατομικά, ανεξάρτητα από το αν μια εργασία έχει δύο συνεργάτες-συντελεστές.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί µας στο librarch@upatras.gr ή το archive@upatras.gr

Εκ μέρους της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου ΤΑΜΠΠ,

Ελισάβετ Κηπουργού

Δήμητρα Κατσώτα

Αγάπη Πρώιμου

Link φόρμας

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqcE9z_8if31OEjXhko5Cadsrra7Ul...

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην παραδώσετε την κάρτα δανεισμού σας στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης) εάν δεν έχετε λάβει πρώτα το υπηρεσιακό σημείωμα της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης.

Διευκρινίζεται ότι, όποιος δεν καταθέσει τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι τις 5/7/2019 δε θα λάβει μέρος στην ορκωμοσία.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Σε περίπτωση που αποσταλούν με courier ή με το ταχυδρομείο τα δικαιολογητικά της ορκωμοσίας,

θα πρέπει να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή στην Αίτηση της Ορκωμοσίας καθώς και στην Υπεύθυνη Δήλωση .