08/10/2021

 

Αναρτήθηκε ενημερωμένη έκδοση του Ωρολογίου προγράμματος. Μπορείτε να τη βρείτε στο Προπτυχιακά/Χρονοδιαγράμματα

Σε περίπτωση που θα υπάρχει μεταβολή, θα αναρτηθεί η ενημερωμένη έκδοση.