26/01/2023

Οι παρουσιάσεις των Διπλωματικών & Ερευνητικών εργασιών είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν από τις 28 Φεβρουαρίου  έως τις 3 Μαρτίου 2023*.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να αποστείλουν ηλεκτρονικά από τον ιδρυματικό λογαριασμό την επισυναπτόμενη αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα μέχρι 12 Φεβρουαρίου 2023, καθώς και την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση,  στο phondasx@upatras.gr.

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και αποστολής ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την εφαρμογή www.gov.gr [1], και ειδικότερα από τον σύνδεσμο: http://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrap...

Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.

Η εν λόγω Υπεύθυνη δήλωση είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να την αποστείλει και ηλεκτρονικά σε δημόσια υπηρεσία.

Είναι απαραίτητη η ανάρτηση πινακίδας, δείτε επισυναπτόμενο αρχείο.

*εξαιτέιται η ομάδα φοιτητών που επιβλέπεται απο τον καθ. Παππά Βασιλείου