27/06/2019

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ

 

 

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.