11/01/2021
ΞΕΝΗ ΣΙΜΟΥ
Αρχιτέκτων ΠΠ , ΜSc in Conservation of Monuments and Sites, KULeuven
Η
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ
ΠΑΤΡΑ
Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021, ώρα 19:00
password: upatras (αν ζητηθεί)
Η ομιλία είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο
 
ΞΕΝΗ ΣΙΜΟΥ
Αρχιτέκτων ΠΠ , ΜSc in Conservation of Monuments and Sites, KULeuven
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ
ΣΤΗ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΗ
ΠΑΤΡΑ
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021, ώρα 19:00
https://upatras-gr.zoom.us/my/panetsos
password: upatras (αν ζητηθεί)
Η ομιλία είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο