04/08/2023

Η ημέρα παράδοσης των απαλλακτικών εργασιών για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2023, για τα μαθήματα ARC_373 Ιστορία της Τέχνης Ι και ARC_374 Ιστορία της Τέχνης ΙΙ είναι στις 22 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αναρτήσουν στην πλατφόρμα eclass της επικ. καθ. Τζώρτζη Καλής.