10/04/2019

                  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Μετά από απόφαση της αριθμ. 10η /17-4-2019 Συνέλευσης του τμήματος  παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για το πρόγραμμα της Πρακτικής ¨άσκησης, αξιολόγησης και ανάρτηση των αποτελεσμάτων ως εξής:

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 

28-3-2019

Δημοσίευση ανακοίνωσης προγράμματος για το ακαδ. έτος 2018-2019

13-5-2019

Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής

15-5-2019

Ανάρτηση Επιλεγέντων

19-5-2019

Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων

 

Η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων θα γίνει μετά από επικύρωση από την Συνέλευση του Τμήματος