31/10/2023

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν κάρτα σίτισης παρατείνεται έως 15 Νοεμβρίου 2023

 

Από την Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας