08/01/2019

Παροχή πλήρους εξεταστικής για τους επί πτυχίω φοιτητές

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές να αιτηθούν στην Γραμματεία (είτε ηλεκτρονικά phondasx@upatras.gr, archisec@upatras.gr, είτε εγγράφως) σε ποια από τα προσφερόμενα μαθήματα επιθυμούν να εξεταστούν,  προκειμένου η Γραμματεία να ελέγξει τις αιτήσεις και να τις προωθήσει για έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ: Το μάθημα που επιθυμεί ο φοιτητής/τρια να εξεταστεί πρέπει:

  1. να έχει δηλωθεί σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη
  2. να προσφέρεται στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Τα μαθήματα που προσφέρονται για την διπλή εξεταστική είναι τα ακόλουθα:

Μάθημα

Μάθημα Μεγάλη Περιγραφή

Εξάμηνο

ARC_222

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2

2

ARC_224

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2

2

ARC_240

ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 2

2

ARC_312

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2

2

ARC_340

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 4

4

ARC_340Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 4

4

ARC_620

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2

4

ARC_884

ΤΟΠΙΟ & ΠΟΛΗ

4

ARC_420

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2

6

ARC_640

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4

6

ARC_970

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

8

 

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αίτησης και έγκρισης από την Συνέλευση, οι δηλώσεις  θα πραγματοποιηθούν μέσω του πληροφοριακού σύστημα SAP σε περίοδο που θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση.