14/09/2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών και Διπλωματικών

Εργασιών της περιόδου Σεπτεμβρίου 2022,θα γίνουν:

την εβδομάδα 17 – 21 Οκτωβρίου 2022.

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά στο email:

phondasx@upatras.gr

την αίτηση/Δήλωση Παρουσίασης Ερευνητικής/Διπλωματικής(δείτε το επισυναπτόμενο), υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα,

μέχρι την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022.

 

 

 

Από την Γραμματεία