18/01/2021

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών και Διπλωματικών

Εργασιών

της περιόδου Μαρτίου 2021, θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως στις

15-19 Μαρτίου 2021

Παρακαλούνται οι φοιτητές να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά στο email:

phondasx@upatras.gr

την αίτηση/Δηλώση Παρουσίασης Ερευνητικής/Διπλωματικής(δείτε το επισυναπτόμενο), υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα, μέχρι τις 7 Μαρτίου 2021.

 

Από την Γραμματεία