20/10/2018

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Ανακοινώνεται ότι λόγω της σε εξέλιξη «κατάληψης» στο Τμήμα
δεν είναι δυνατή η κατάλληλη οργάνωση και διεξαγωγή
των παρουσιάσεων των ερευνητικών και διπλωματικών εργασιών
των  τελειοφοίτων με βάση το αρχικό πρόγραμμα.

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν όταν εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες 
και πάντως όχι πριν από τις 4 Νοεμβρίου 2018.

Για τον ακριβή χρόνο
θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.