21/09/2021

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών και Διπλωματικών Εργασιών της περιόδου Σεπτεμβρίου 2021,θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως στις 18-22 Οκτωβρίου 2021.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά στο email:

phondasx@upatras.gr

τις Δηλώσεις Παρουσίασης Ερευνητικής/Διπλωματικής*, υπογεγραμμένες από τον επιβλέποντα, μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2021.

 

* Δείτε την επισυναπτόμενη αίτηση

 

Από την Γραμματεία