30/09/2020
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | ARC_E805 (χειμερινό 2020)
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ | ΤΟ ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΤΗΣ «ΟΝΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»
Το εργαστήριο θα διερευνήσει τον σχηματισμό και την ενσωμάτωση Διατάξεων Πολιτικής Ανατομίας στον
Αρχιτεκτονικό Λόγο.
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου το μάθημα θα επικεντρωθεί αρχικά στην εννοιολογική διερεύνηση πρακτικών
κατεργασίας του σώματος (Συσκευές Σχόλης ‐ Ανάρρωσης ‐ Θεραπείας ‐ Αναπαραγωγής Συμβόλων‐Προτύπων)
ενώ στη συνέχεια θα καταγράψει και θα αναλύσει τη χωρική διατύπωση τους. Σκοπός η κριτική
επαναδιατύπωση των ανωτέρω διατάξεων στον αρχιτεκτονικό λόγο.
Οι σπουδαστές καλούνται αρχικά να εφαρμόσουν μεθοδολογικά εργαλεία έρευνας στη διαδικασία ανάλυσης
και καταγραφής ενώ στη συνέχεια θα προσπαθήσουν να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της μέσω του
σχεδιασμού.
ΤΟ ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΤΗΣ «ΟΝΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»
Ειδικότερα η έρευνα κατά την περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2020 θα παρακολουθήσει τους μηχανισμούς
που συγκροτούν την αρχετυπική έννοια της «Ονειρικής Κατοικίας» (Dreamhouse), μέσα από την σχεδιαστική και
εννοιολογική ανάλυση υποδειγματικών τύπων. Η «Κατοικία των Ονείρων», είτε αφορά την χωρική
αναπαράσταση με την μορφή κατοικίας της δομής του ανθρώπινου νου (Jung, C. (1964) Man and His Symbols,
Orson Squire Fowler‐ Octagon House), είτε τις αρχιτεκτονικές κατασκευές «δημοφιλών υποκειμένων»
(Josephine Baker House 1928 ‐ Adolf Loos, The Playboy Town House Production Recommendations ‐ Architect: R.
Donald Jaye – Playboy, Barbie DreamHouse – Mattel) , προσπαθεί να λειτουργήσει ως μια συσκευή η οποία
προσαρτάται στο σώμα με σκοπό την λεπτομερή κατεργασία του και την σταδιακή μετάλλαξή του στο
επιθυμητό πρότυπο.
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με μεθοδολογικά εργαλεία πρωτογενούς έρευνας μέσα από
την ανάλυση γειτνιαζόντων επιστημονικών πεδίων και τη μετέπειτα συσχέτισή τους με την αρχιτεκτονική
πρακτική. Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακό και θεωρητικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος καλύπτεται από
ομιλίες και σεμινάρια εμβάθυνσης σε βασικά ζητήματα θεωρίας . Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος
διεξάγεται με τον χωρισμό σε ολιγομελείς ομάδες, και περιλαμβάνει την αξιολόγηση της αρχικής έρευνας
καθώς και την κριτική των εργασιών.
Ο Διδάσκων
Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος