29/11/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι

ακαδ. έτος 2023-2024

 

Τετάρτη 13 – 12 – 2023

 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, σύμφωνα με την αριθ. 48918/Ζ1 Υ.Α.

(ΦΕΚ 1818/29-4-2021 τ. Β΄)

 

ώρα

Εξεταζόμενο αντικείμενο

Εξεταστές

9:00 - 11:00

Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης

Πρώιμος Κωνσταντίνος

Μαμαλούκος Σταύρος

11:30 - 14:00

Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

Γιαννίσης Δημήτριος

Κούρος Πάνος

15:00 - 19:00

Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

Πρώιμου Αγάπη

Αίσωπος Ιωάννης

 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις των Σχεδιαστηρίων του Τμήματος.

Πέρας προσελεύσεως εξεταζόμενων: 8:30 π.μ.

 

Χαρτιά για τα σχέδια και κόλλες για τα διαγωνίσματα θα παρασχεθούν από το Τμήμα.

Όλος ο υπόλοιπος σχεδιαστικός και γραφικός εξοπλισμός (πινακίδα, παραλληλογράφος, μολύβια, μελάνι, ραπιδογράφος, κλιμακόμετρο, τρίγωνα κ.λ.π.) θα προσκομιστούν από τους υποψήφιους.

Κατά την διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου και άλλων βοηθημάτων.

 

Οι εξεταζόμενοι πρέπει να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

 

 

 

Εκ της Επιτροπής Εξετάσεων

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Α. Αίσωπος

Καθηγητής