24/11/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι.& Τ.Ε.Ι (απόφαση Γ.Σ. 3/22-11-2017)

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

 

ώρα

Εξεταζόμενο αντικείμενο

Εξεταστές

9:00-11:00

Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης

Πετρίδου Βασιλική

Μαμαλούκος Σταύρος

11 :30 - 15:00

Σχέδιο

Γιαννίσης Δημήτριος

Κούρος Πάνος

16:00 - 20:00

Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

Αίσωπος Γιάννης

Πρωίμου Αγάπη

 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Σχεδιαστηρίου Σ5 του Τμήματος.

Πέρας προσελεύσεως εξεταζόμενων: 8:30 π.μ. .

Οι εξεταζόμενοι πρέπει να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Χαρτιά για τα σχέδια και κόλλες για τα διαγωνίσματα θα παρασχεθούν από το Τμήμα.

Όλος ο υπόλοιπος σχεδιαστικός και γραφικός εξοπλισμός (πινακίδα, παραλληλογράφος, μολύβια, μελάνι, ραπιδογράφος, κλιμακόμετρο, τρίγωνα κ.λ.π.) θα προσκομιστούν από τους υποψήφιους. Κατά την διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου και άλλων βοηθημάτων.

 

Εκ της Επιτροπής Εξετάσεων

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Α. Πανέτσος*

Καθηγητής

*Το πρωτότυπο υπογεγραμμένο φυλάσσεται στη Γραμματεία του Τμήματος