25/11/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, σύμφωνα με την αριθ. 48918/Ζ1 Υ.Α.

(ΦΕΚ 1818/29-4-2021 τ. Β΄)

ώρα                          Εξεταζόμενο αντικείμενο                                                      Εξεταστές

9:00-12:30             Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο                                  Γιαννίσης Δημήτριος Κούρος Πάνος

13:00 - 15:00         Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης             Πετρίδου Βασιλική Μαμαλούκος Σταύρος

16:00 - 20:00         Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό                Αίσωπος Γιάννης Πρώιμου Αγάπη

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις των Σχεδιαστηρίων του Τμήματος.

Πέρας προσελεύσεως εξεταζόμενων: 8:30 π.μ.

Χαρτιά για τα σχέδια και κόλλες για τα διαγωνίσματα θα παρασχεθούν από το Τμήμα. Όλος ο υπόλοιπος σχεδιαστικός και γραφικός εξοπλισμός (πινακίδα, παραλληλογράφος, μολύβια, μελάνι, ραπιδογράφος, κλιμακόμετρο, τρίγωνα κ.λ.π.) θα προσκομιστούν από τους υποψήφιους.

Κατά την διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου και άλλων βοηθημάτων.

Οι εξεταζόμενοι πρέπει να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Σημείωση: Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέτρα πρόληψης κατά της πανδημίας covid-19, η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με: 1. Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή 2. Πιστοποιητικό Νόσησης ή 3. Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001 (Α΄70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη (με ισχύ το αργότερο 48 ώρες πριν την εξέταση).

Εκ της Επιτροπής Εξετάσεων

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Α. Αίσωπος

Καθηγητής