04/10/2023

Τριμελής Επιτροπή: Λιάπη Αικατερίνη, Κουφόπουλος Πέτρος, Μαμαλούκος Σταυρός

15.00 Άνοιξη Χαρτοφύλη [Ε] Stratum: Η διαστρωμάτωση στα έργα αρχιτεκτόνων 19ου και 20ου αιώνα (ΛΙΑΠΗ)

15.30 Βασίλης Χριστόπουλος [Ε] H πολεοδομία της Λάρισας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (ΛΙΑΠΗ)

16.00 Αθανασία Χρυσανθοπούλου [Δ] Λιμνοθάλασσα Προκόπου: We are all guests (ΛΙΑΠΗ)

16.40 .Αννα -Μαρία Νάτση [Δ] Παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα του Κούταβου(ΛΙΑΠΗ)

17.20 Daria Smirnova [Δ] Σχολή Καλών Τεχνών (ΛΙΑΠΗ)