18/01/2018

Παρακαλώ δείτε το επισυναπτόμενο.

Οι παρουσιάσεις Ερευνητικών & Διπλωματικών  Εργασιών θα γίνουν 14 &15 Μαρτίου 2018. υπάρχει σχετική ανακοίνωση.