18/06/2014

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής φοιτητών για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα ανακοινώνονται στο συνημμένο αρχείο.

*Οι φοιτητές μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία εγγραφής από σήμερα.