06/05/2017

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στις φοιτήτριες/στους φοιτητές ότι κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτους (2016-17) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» στο πλαίσιο του οποίου 38 φοιτήτριες/ές που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο Πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις και φορείς  για δύο μήνες με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου).
Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, να αναζητήσουν φορέα υποδοχής (ιδιωτικά γραφεία, φορείς του ιδιωτικού τομέα, επιστημονικοί και ερευνητικοί οργανισμοί, μουσεία, αρχεία κλπ.), όπου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση.
Ο χρόνος άσκησης τοποθετείται ενδεικτικά μεταξύ  01/07/2017 και 30/9/2017 και δεν θα υπερβαίνει το διάστημα των 2 μηνών. 
Η προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης στο Τμήμα λήγει στις 31/05/2017

Oι ενδιαφερόμενοι στην αίτησή τους πρέπει να δηλώσουν

Επώνυμο:
Όνομα:
Αριθμό μητρώου:
Τρέχον εξάμηνο σπουδών:    
Διδακτικές μονάδες (μαθήματα) που έχουν περατώσει μέχρι  31/5/2017:
Mέσος Όρος Βαθμολογίας στα παραπάνω μαθήματα:
Προτεινόμενος φορέας υποδοχής: