15/05/2017

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στις φοιτήτριες/στους φοιτητές ότι κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτους (2016-17) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» στο πλαίσιο του οποίου 38 φοιτήτριες/ές που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο Πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις και φορείς  για δύο μήνες με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου).
Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, 
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, 
να αναζητήσουν φορέα υποδοχής (ιδιωτικά γραφεία, φορείς του ιδιωτικού τομέα, επιστημονικοί και ερευνητικοί οργανισμοί, μουσεία, αρχεία κλπ.), 
όπου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση.
Ο χρόνος άσκησης τοποθετείται ενδεικτικά μεταξύ  01/07/2017 και 30/9/2017 και δεν θα υπερβαίνει το διάστημα των 2 μηνών. 

Τα Κριτήρια πρόκρισης είναι τα εξής:
1.       Βαθμολογία
2.       Σύνολο διδακτικών μονάδων που έχουν περαιωθεί

  • για φοιτητές 7ου έτους και άνω:               τουλάχιστον 256 δ.μ. (χρωστούν μόνο διπλωματική εργασία)
  • για φοιτητές 6ου έτους:                              τουλάχιστον 240 δ.μ.
  • για φοιτητές 5ου έτους                               τουλάχιστον 210 δ.μ.             
  • για φοιτητές 4ου έτους                               τουλάχιστον 180 δ.μ.

3.       Φοιτητές από το 4ο έτος και άνω (όχι τριτοετείς και κάτω), που δεν έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.
4.       Μεταξύ ισοβαθμούντων προκρίνονται οι φοιτητές ανωτέρου έτους και μεταξύ ισοβαθμούντων φοιτητών του αυτού έτους οι έχοντες συμπληρώσει περισσότερες διδακτικές μονάδες. 

Η προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης στο Τμήμα λήγει στις 31/05/2017
Oι ενδιαφερόμενοι στην αίτησή τους πρέπει να δηλώσουν

Επώνυμο:
Όνομα:
Αριθμό μητρώου:
Τρέχον εξάμηνο σπουδών:    
Διδακτικές μονάδες (μαθήματα) που έχουν περατώσει μέχρι  31/5/2017:
Mέσος Όρος Βαθμολογίας στα παραπάνω μαθήματα:
Προτεινόμενος φορέας υποδοχής: