10/04/2016

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

 

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στις φοιτήτριες/στους φοιτητές ότι κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτους (2015-16) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» στο πλαίσιο του οποίου 35 φοιτήτριες/ές που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο Πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις και φορείς  για δύο μήνες με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου).

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες,
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ακαδημαϊκού έτους 2015-16,
να αναζητήσουν φορέα υποδοχής (ιδιωτικά γραφεία, φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, επιστημονικοί και ερευνητικοί οργανισμοί, μουσεία, αρχεία κλπ.),
όπου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση.

Ο χρόνος άσκησης τοποθετείται ενδεικτικά μεταξύ 01/07/2016 και 30/9/2016 και δεν θα υπερβαίνει το διάστημα των 2 μηνών.

Η προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης στο Τμήμα λήγει στις 30/04/2016
Oι ενδιαφερόμενοι στην αίτησή τους πρέπει να δηλώσουν
 

Επώνυμο:

Όνομα:

Αριθμό μητρώου:

Τρέχον εξάμηνο σπουδών:      
Διδακτικές μονάδες (μαθήματα) που έχουν περατώσει μέχρι  30/4/2016:

Mέσος Όρος Βαθμολογίας στα παραπάνω μαθήματα:
Προτεινόμενος φορέας υποδοχής: