19/04/2023

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Fullbright Greece ανακοινώνουν την υλοποίηση προγράμματος χορήγησης υποτροφιών διάρκειας 6 μηνών, σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα των Η.Π.Α. με δικαιούχους διδακτορικούς/ές φοιτητές/τριες Ελληνικών Πανεπιστημίων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων με θέμα «Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε συνεργασία με το Fulbright Greece για χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ.».

Το ανωτέρω πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 5 (πέντε) υποτροφιών διάρκειας 6 (έξι) μηνών. Η κινητικότητα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από 1/10/2023 μέχρι και 31/5/2024.

Οι επιμέρους λεπτομέρειες του προγράμματος καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, η οποία είναι ανοικτή από 11/4/2023 έως 19/05/2023 και ώρα Ελλάδος 23:59 και μπορεί να αναζητηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Fulbright Greece (www.fulbright.gr). Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της πλατφόρμας που φιλοξενείται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://apply.iie.org/ffsp2023/

Συνημμένα αποστέλλεται η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων, με την παράκληση η σχετική πληροφόρηση να καταστεί προσβάσιμη σε όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους/ες εντός του Ιδρύματός σας.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας.