11/10/2023
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ανακοινώνει, για το ακαδημαϊκό έτος 2023, το πρόγραμμα
Υποτροφιών Επιστημονικής διαμονής υψηλού επιπέδου που απευθύνεται σε νέες/νέους
μεταδιδακτορικούς ερευνητές της Ελλάδος που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν
επιστημονική διαμονή για ερευνητικό έργο στη Γαλλία.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών
για επιστημονική διαμονή υψηλού επιπέδου (SSHN) είναι ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2023,
στις 23.00 ώρα Ελλάδος. Πρόκειται για μηνιαία τροφεία ύψους 1.700 € σε νέους
ερευνητές (που απέκτησαν Διδακτoρικό τα τελευταία πέντε χρόνια) και 1870€ για έμπειρους
ερευνητές (κάτοχοι Διδακτορικού πάνω από 5 χρόνια) για την κάλυψη εξόδων διαμονής στη
Γαλλία.
Για την αναλυτική πρόσκληση υποψηφιοτήτων πατήστε . https://www.ifg.gr/eksasfalise-spoudes-sti-gallia/ypotrofies/
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κοινοποίηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα σας και
προς κάθε ενδιαφερόμενο και, παραμένω στη διάθεσή για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Με εκτίμηση,
SPIROPOULOU Katerina
Adjointe à l'attaché
Service de coopération
universitaire et scientifique
Institut français de Grèce
31, rue Sina
10680 Athènes
T + 210 3398740
M + 30 6978466978
ifg.