17/06/2022

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών & Διπλωματικών εργασιών θα διεξεχθούν 30 Ιουνίου & 1Ιουλίου,  σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα προγράμματα.