24/01/2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΨΟΥΣ 15.000 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗ,
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ,
ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 

Δείτα τα επισυναπτόμενα.