05/08/2022

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»

για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 

Κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2022-2023 συνεχίζεται για 13η συνεχή χρονιά ο θεσμός των υποτροφιών «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αναλυτικά οι προσφερόμενες υποτροφίες έχουν ως εξής:

  1. Για Προπτυχιακές Σπουδές: Έως Τριάντα (30) υποτροφίες των 5.000 €/έτος στους πρωτοετείς φοιτητές (νέο-εισαχθέντες το 2022).
  2. Για Μεταπτυχιακές Σπουδές (master-αποκλειστικά για αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών): Έως Δύο (2) υποτροφίες των 5.000 €/έτος και για δύο το πολύ έτη.
  3. Για Διδακτορικές Σπουδές 19 υποτροφίες «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» των 10.000 €/έτος και για τρία το πολύ έτη.

Οι υποψήφιοι για να λάβουν υποτροφία δεν θα πρέπει να έχουν καμία άλλη οικονομική υποστήριξη κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για όλες τις υποτροφίες θα είναι από την 1η ως την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Οι αιτήσεις, καθώς και οι προϋποθέσεις υποβολής για κάθε ένα είδος από τις ανωτέρω υποτροφίες δίνονται στο ιστότοπο των υποτροφιών:

https://www.upatras.gr/foitites/prizes-scholarships/mentzelopoulos-scholarships/ .

Επιπρόσθετα η πρόσκληση και ο Κανονισμός Υποτροφιών/Οδηγός Διαχείρισης για τις υποτροφίες των υποψ. διδακτόρων έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» στο πεδίο Ανακοινώσεις.

 

Προϋποθέσεις

Οι υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές και για σπουδές σε επίπεδο Μάστερ αφορούν σε φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν δυσκολία ανταπόκρισης στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους. Στην επιλογή βαρύνει κατά κύριο λόγο η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου. Λαμβάνονται, δευτερευόντως, υπόψιν οι βαθμοί εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο ή ο βαθμός πτυχίου (για τους υποψήφιους για Μάστερ) καθώς και η καταγωγή από τον Νομό Αχαΐας. Η συνέχιση της υποτροφίας και στα επόμενα εξάμηνα σπουδών εξαρτάται μόνο από τις επιδόσεις του υπότροφου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τις υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές και για σπουδές σε επίπεδο Μάστερ έχουν οι φοιτητές των τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και του Τμήματος Φιλολογίας.

Οι υποτροφίες δίνονται μόνο για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Όσα άτομα λάβουν μετεγγραφή δεν δικαιούνται την υποτροφία.

Οι 19 υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές αφορούν όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και υποστηρίζονται και από το Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ». Κύριο κριτήριο επιλογής των υποψηφίων θα είναι η καινοτομικότητα της διατριβής τους και η χρησιμότητάς της στην Ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Επιπλέον θα λαμβάνεται υπόψη η μέχρι εκείνη τη στιγμή πρόοδος των σπουδών του υποψηφίου (βαθμός πτυχίου, έτη σπουδών κ.λπ.). Στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, θα δοθούν τουλάχιστον 3 υποτροφίες σε γυναίκες υποψήφιες, όπως αυτό εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 205/23.06.2022 συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Ο υπότροφος "Ανδρέας Μεντζελόπουλος", μπορεί να κάνει Επικουρικό Έργο, Πρακτική Άσκηση ή να μετέχει σε μετακίνηση Erasmus, εφόσον λάβει περιορισμένη αμοιβή από τις πράξεις αυτές. Σε κάθε περίπτωση ο υπότροφος έχει υποχρέωση να ενημερώνει την Επιτροπή Υποτροφιών άμεσα για τα δύο ανωτέρω θέματα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών και στον ιστότοπο του προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ».