11/02/2021

Αγαπητές κυρίες Πρυτάνισσες, Αγαπητοί
κύριοι Πρυτάνεις, Κοσμήτορες, Πρόεδροι,

Αγαπητοί συνάδελφοι Καθηγητές,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας
ενημερώσουμε ότι η πλατφόρμα για την
Έκθεση « Σπουδές στη Γαλλία» είναι σε
λειτουργία από χθές το απόγευμα. Είναι
προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας web του
Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, με τον
ακόλουθο σύνδεσμο : https://salonetudes.ifg.gr/el/ [1]

Διαχειρίζεται συγχρόνως τις
συναντήσεις με τους εκπροσώπους των
εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τους
μαθητές της Ελληνο-γαλλικής Σχολής την
Παρασκευή 12/02/21 το πρωί, τις θεσμικές
συναντήσεις συνεργασίας μεταξύ των
γαλλικών και ελληνικών πανεπιστημίων
την Παρασκευή το απόγευμα, την « Έκθεση
Σπουδές στη Γαλλία» το Σάββατο όλη την
ημέρα καθώς και τις θεματικές
παρουσιάσεις σε μορφή webinaires για τις
Σπουδές στη Γαλλία το Σάββατο 13/02/21 όλη
την ημέρα.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα για τους
μελλοντικούς φοιτητές για σπουδές στη
Γαλλία γίνεται κατόπιν εγγραφής. Αυτή η
πρόσβαση τους δίνει την δυνατότητα να
κλείσουν ραντεβού με τα 59 εκπαιδευτικά
Ιδρύματα που συμμετέχουν στην Έκθεση,
σε συγκεκριμένα διαστήματα, για μία
διάρκεια έως 15’ ανά ραντεβού. Παρέχει
επίσης την δυνατότητα να
παρακολουθήσουν τις 5
προγραμματισμένες θεματικές
παρουσιάσεις και να θέσουν ερωτήματα
μέσω του συστήματος Q&R του Zoom. Μπορείτε
από σήμερα να διοχετεύσετε όσο το
δυνατόν περισσότερο το άνοιγμα
λειτουργίας της πλατφόρμας μέσω των
δικτύων που διαθέτετε για το κλείσιμο
των ραντεβού.

Όσον αφορά τις θεσμικές συναντήσεις
ανάμεσα στα γαλλικά και τα ελληνικά
Ιδρύματα που έχουν ήδη δείξει το
ενδιαφέρον τους για αυτές τις
συναντήσεις, η πρόσβαση στην πλατφόρμα
θα γίνεται μέσω του ονόματος χρήστη και
του κωδικού πρόσβασης που τους έχουν
σταλεί από τον διαχειριστή της
πλατφόρμας, συνοδευόμενα από έναν
οδηγό χρήσης και για τον τρόπο
κλεισίματος των ραντεβού ανάμεσα στα
Ιδρύματα.

Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως, τον καθένα
ξεχωριστά.

Με εκτίμηση,

Mohamed ROCHDI

Ακόλουθος Επιστημονικής και
Πανεπιστημιακής Συνεργασίας

Της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα

Υπηρεσία Campus France

Marie-Christine Agapiou
Assistante au service de
coopération scientifique
et universitaire
Institut français de Grèce

31 rue Sina
10680 Athènes
T +30 210 33 98 739