23/02/2023

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ενός/μίας φοιτητή/-τριας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων στο αμοιβόμενο Πρόγραμμα ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ της Βουλής των Ελλήνων

 

Το πρόγραμμα ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ του Τμήματος Επιμόρφωσης της Βουλής των Ελλήνων έχει αντικείμενο την παραγωγή ντοκυμαντέρ, τα οποία προβάλλονται από το Κανάλι της Βουλής στη ζώνη «ΦοιτηΤΙΒΙσματα». Πρόκειται για ένα εξαμηνιαίο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα, αμοιβόμενο απευθείας από την Βουλή των Ελλήνων, μέσω πρακτικής άσκησης. Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν 37 Πανεπιστημιακά Τμήματα από 18 Πανεπιστήμια. Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει με τηλε-συνάντηση το Σάββατο 4 Μαρτίου. Η διάρκεια της επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης είναι εξάμηνη (1/3-31/8). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασχοληθούν με τις ταινίες τους έως τον προσεχή Οκτώβριο που πρέπει να τις παραδώσουν. Οι συναντήσεις είναι 5 έως 6 και συνήθως διαρκούν 2-3 ώρες.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματός μας από το 3ο έτος και μετά, με ενδιαφέρον στην οπτικο-ακουστική δημιουργία. Θα επιλεχθεί ένας/μία φοιτητής/-τρια από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων. Κριτήρια επιλογής είναι η αριστεία, ο χαρακτήρας (συνεργατικότητα σε πλαίσιο ομάδας), οι καλλιτεχνικές δεξιότητες και το γνήσιο ενδιαφέρον για την οπτικο-ακουστική δημιουργία.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, στέλνοντας mail στον Συντονιστή του Προγράμματος έως το Σάββατο 25/2/2023, επισυνάπτοντας ένα pdf θεμάτων που έχουν εκπονήσει στα μαθήματα Εικαστικών Τεχνών του Τμήματος.

Συντονιστής του Προγράμματος για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων: Καθηγητής Πάνος Κούρος