20/02/2024

Πρόσκληση ενδιαφέροντος - Πρόγραμμα ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ της Βουλής των Ελλήνων

19/02/2024

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ενός/μίας φοιτητή/-τριας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων στο Πρόγραμμα ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ της Βουλής των Ελλήνων

Το πρόγραμμα ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ του Τμήματος Επιμόρφωσης της Βουλής των Ελλήνων έχει αντικείμενο την παραγωγή ντοκυμαντέρ, τα οποία προβάλλονται από το Κανάλι της Βουλής στη ζώνη «ΦοιτηΤΙΒΙσματα». Πρόκειται για ένα εξαμηνιαίο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα, αμοιβόμενο απευθείας από την Βουλή των Ελλήνων, μέσω πρακτικής άσκησης. Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν 40 Πανεπιστημιακά Τμήματα από 18 Πανεπιστήμια. Η διάρκεια της επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης είναι εξάμηνη (1/3-31/8). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασχοληθούν με τις ταινίες τους έως τον προσεχή Οκτώβριο που πρέπει να τις παραδώσουν.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματός μας από το 3ο έτος και μετά, με ενδιαφέρον στην οπτικο-ακουστική δημιουργία. Θα επιλεχθεί ένας/μία φοιτητής/-τρια από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων. Κριτήρια επιλογής είναι η αριστεία, το γνήσιο ενδιαφέρον και η θεωρητική ή/και πρακτική γνώση γύρω από τα οπτικο-ακουστικά μέσα, καθώς και η συνεργατικότητα σε πλαίσιο ομάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, στέλνοντας mail στον Συντονιστή του Προγράμματος έως την Πέμπτη 29/2/2024, επισυνάπτοντας ένα pdf έργων που έχουν εκπονήσει στα μαθήματα Εικαστικών Τεχνών του Τμήματος, καθώς και ένα σύντομο κείμενο προθέσεων.

Συντονιστής του Προγράμματος για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων: Καθηγητής Πάνος Κούρος