15/05/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για το ακαδ. έτος 2017-2018.
Αναρτήθηκε η πρόσκληση. Μπορείτε να κατεβάσετε και την Πρόσκληση και την Αίτηση.