23/04/2015

Για να συμπεριληφθεί το όνομα σας στο αρχείο των Αποφοίτων του Τμήματος (UPATRAS ARCHITECTURE ALUMNI DIRECTORY), ώστε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες του τμήματος, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/1g6U2sotWgbaDuZB20BAw92tH_3IwweauWE7TeXpeXac/viewform

(η ανακοίνωση αφορά όσους δεν έχουν συμπληρώσει τη φόρμα στο παρελθόν)

Σύντομα θα προστεθεί στο website του Τμήματος microsite που θα αφορά αποκλειστικά τους Απόφοιτους του Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. του Π.Πατρών.