23/07/2018

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το
ΠΜΣ «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική»

2018-2019

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, προερχομένων από τις επιστημονικές περιοχές της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής και της πολιτισμικής τεχνολογίας, στην αντιμετώπιση θεμάτων σχεδιασμού, παρέμβασης και διαχείρισης του αρχαιολογικά και ιστορικά φορτισμένου χώρου σε ιστορικά κέντρα οικισμών και στον περίγυρό τους. Η σπουδή αυτή επιδιώκει παράλληλα την εμβάθυνση στην έρευνα κοινών προβλημάτων αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής.

 

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.dpmsdiax.arch.uoa.gr/

 

Οι γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 20-9-2018 και οι προφορικές εισαγωγικές εξετάσεις στις 21-9-2018 (λεπτομέρειες για το χώρο και τις ώρες διεξαγωγής τους θα ανακοινωθούν εντός του Σεπτεμβρίου).