02/10/2019

Η πρώτη συνάντηση της Ομάδας μου Αρχ. Σχ. 07 (Ακαδημία Πλάτωνος)
θα γίνει την Τετάρτη 2/10/2019 και ώρες 14.00-15.30 στο Σ5 στο βάθος

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.