23/06/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές/ριες που συμμετέχουν στις ομάδες τηλε-παρουσίασης διπλωματικών εργασιών  περιόδου Ιουλίου 2020 να μεριμνήσουν, το αργότερο έως 14 Ιουλίου 2020, για την ηλεκτρονική υποβολή των ερευνητικών και διπλωματικών εργασιών τους στην ειδική φόρμα που έχει διαμορφωθεί στον παρακάτω σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Τμήματος http://www.arch.upatras.gr/el/news/news/ilektroniki-ypovoli-diplomatikon-kai-ereynitikon-ergasion-sti-vivliothiki-kai-to-arheio-toy-tampp-6355.html

Σημειώνεται πως πρέπει να ακολουθηθούν με ακρίβεια και ιδιαίτερη προσοχή οι οδηγίες συμπλήρωσης της ως άνω ειδικής φόρμας, προκειμένου να περατωθεί με επιτυχία η όλη διαδικασία.

Για την έκδοση του υπηρεσιακού σημειώματος ορκωμοσίας από την βιβλιοθήκη, είναι υποχρεωτική και η αποστολή των εντύπων τευχών (ερευνητικής και διπλωματικής), κατά προτίμηση με courrier, στη διεύθυνση της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης.

Αρχιτεκτονική Βιβλιοθήκη
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Σχεδιαστήριο Σ5, 1ος όροφος

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα

Για τυχόν άλλες εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν (επιστροφές βιβλίων κλπ), θα ειδοποιηθείτε από τη Βιβλιοθήκη με e-mail.
 

Υπενθυμίζεται πως, για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία αποφοίτησης, η παραπάνω διαδικασία είναι υποχρεωτική. Το υπηρεσιακό σημείωμα της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης θα εκδοθεί για τον καθένα ξεχωριστά και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία, με την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω περιγραφομένων βημάτων.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη στο ή στο

 

Εκ μέρους της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης