07/07/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

http://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/upatras_logo.jpg

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τηλ.: 2610 969354, 997553, 969913, 962891

Telefax: 2610 969371

E-mail: archisec@upatras.gr

 

Πάτρα 67 – 2020

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών
πληροφορήθηκε με οδύνη τον θάνατο της αρχιτέκτονος

ΣΟΥΖΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ

άκουσε τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή κ. Γεώργιο Α. Πανέτσο,
ο οποίος ανέφερε:

 

«Η Σουζάνα Αντωνακάκη υπήρξε κορυφαία αρχιτέκτων που με το πολύπλευρο έργο της ανανέωσε την ελληνική αρχιτεκτονική σκέψη και πράξη των τελευταίων 60 και πλέον ετών.

Η εκ μέρους της εποπτεία και πρόσληψη ετερογενών αρχιτεκτονικών παραδόσεων οδήγησε στην δημιουργία πρωτότυπης νέας αρχιτεκτονικής που χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από την εννοιολογική σαφήνεια, την εμπεριεκτική ανταπόκριση, τον πλούτο της χωρικής εμπειρίας, την εικαστική ποιότητα και την κριτική ισχύ.

Η Σουζάνα Αντωνακάκη υπήρξε διακεκριμένη πρέσβυς της ελληνικής αρχιτεκτονικής, παλαιότερης και σύγχρονης, ανά τον κόσμο και πνευματική φυσιογνωμία με επιρροή.
Τίμησε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών με τη συνεργασία της.

Το παράδειγμά της ως προσώπου και ως αρχιτέκτονος ενέπνευσε τη συγκρότηση, το έργο και τη στάση όχι μόνο των συγχρόνων και των μεταγενέστερων συναδέλφων της, αλλά και ένα ευρύτερο κύκλο δημιουργών.»

 

και αποφάσισε ομόφωνα ως ελάχιστο δείγμα τιμής για την προσφορά της:
Να εκφρασθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης
Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια της εκλιπούσης
Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών