16/12/2023

Από τον Ιούνιο 2023 το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών επεσήμανε με επιστολή του προς τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο την επαπειλουμένη καταστροφή της μορφής και τη συνακόλουθη απώλεια της ταυτότητας των συμβολικών, ιστορικών Κτιρίων Α και Β του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω της δρομολογούμενης υλοποίησης της μελέτης Ενεργειακής Αναβάθμισής τους.
Τα κτίρια αυτά είναι τα πρώτα στην Πανεπιστημιούπολη, σχεδιάστηκαν από τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα Ιωάννη Κουμανούδη, και συγκροτούν μια πολύ επιτυχημένη σύζευξη μοντέρνου και παραδοσιακού. Πιο πολύ από όλα όμως, τα κτίρια αυτά αποτελούν σύμβολα του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκροτούν τα στοιχεία αναφοράς και ταυτότητάς του για καθηγητές, φοιτητές, αποφοίτους αλλά και για το γενικό κοινό. Η ενεργειακή αναβάθμισή τους, με τη συνολική τοποθέτηση εξωτερικά σε όλες τις όψεις τους θερμοπρόσοψης από πολυστερίνη, θα αλλοιώσει τις διαστάσεις και τις αναλογίες των κτιριακών μελών, θα εξαφανίσει την τρισδιάστατη επεξεργασία των όψεων και θα καλύψει τα ένθετα διακοσμητικά στοιχεία και τις λίθινες επιφάνειές τους με συνθετικές πλάκες θερμοπρόσοψης. Έτσι θα απολεσθεί και η ταυτότητα και η συμβολική των Κτιρίων Α και Β.
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών τοποθετήθηκε, δια της Συνελεύσεως και δια του Προέδρου του σε όλα τα όργανα, υπέρ της τροποποίησης της μελέτης, σύμφωνα με τις διεθνώς καθιερωμένες αρχές της αρχιτεκτονικής και της επιστήμης της συντήρησης και της αποκατάστασης κτιρίων. Κάθε αντίθετη απόφαση αρμοδίων ή αναρμοδίων οργάνων παραβιάζει τις παραπάνω αρχές οι οποίες, στον ακαδημαϊκό χώρο, θα πρέπει να γίνονται σεβαστές.
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών διατυπώνει εκ νέου την απερίφραστη αντίθεσή του στην υλοποίηση της συγκεκριμένης μελέτης ως έχει και θεωρεί πως τα Κτίρια Α και Β θα πρέπει να αποτελέσουν πρότυπο εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων ενεργειακής αναβάθμισης σε ιστορικά κτίρια. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών πιστεύει πως δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον χωρίς μνήμη, χωρίς την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών καλεί όλα τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών σε εγρήγορση για την αποφυγή της αλλοίωσης της ταυτότητας του Πανεπιστημίου μας.