15/02/2018

                                                                                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η – Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

προς τους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών

Συμμετοχή στο Erasmus+ / για Σπουδές
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.upatras.gr/el/node/7432 όπου έχει αναρτηθεί η προκήρυξη. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας: https://erasmus.upatras.gr/

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 19 Φεβρουαρίου - 5 Μαρτίου 2018

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η ετήσια ενημερωτική εκδήλωση για το Erasmus+ που πραγματοποιήθηκε στις 13/02/2018 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό σταθμό του Πανεπιστημίου UPWebTV (https://uptv.upatras.gr/enimerotiki-ekdilosi-gia-to-programma-erasmus-2018/), για όσους δεν μπόρεσαν να την παρακολουθήσουν.

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (κ. Δήμητρα Σταματοπούλου, τηλ.: 2610-969029, E-mail: llp.outgoing@upatras.gr)

 

Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

 

Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com