24/05/2020

Θέμα: Συμμετοχή του ΤΑΜΠΠ στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Βαρκελώνης

Παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι και οι απόφοιτοι του Τμήματος που έχουν εκπονήσει διπλωματική εργασία, κατάλληλη από πλευράς θέματος και ποιότητας να εκπροσωπήσει το Τμήμα στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής Τοπίου στη Βαρκελώνη, να επικοινωνήσουν με τον επιβλέψαντα καθηγητή και τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής κ.κ. Δραγώνα, Πρωίμου και Στράτου (στη διεύθυνση ) μέχρι την Τρίτη, 26/5/2020. Ειδικότερες πληροφορίες και προδιαγραφές : https://landscape.coac.net/en/regulations