12/11/2021

Τα μαθήματα της Δευτέρας 15/11 και της Τρίτης 16/11 θα γίνουν διαδικτυακά. Τα μαθήματα της Τετάρτης 17/11 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω της αργίας.

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι τηλεδιασκέψεων μαθημάτων (Οι σύνδεσμοι ενημερώνονται και για αυτό το λόγο ενδέχεται ορισμένοι να μην εχουν αναρτηθεί ακόμη) :

ΕΞΑΜΗΝΟ 1
------------------------------------------------------------------------------------

ARC_213 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1 Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Α. ΠΕΡΔΙΟΥ,  https://upatras-gr.zoom.us/j/96239990345?pwd=djI1U0pQdkR5d1pIc1cxMXJmWmVCUT09

ARC_211 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1 https://upatras-gr.zoom.us/j/95892825425?pwd=NTBSR1VxUnN3bzBwcnZNUTNweklDdz09

ARC_551 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1
Ομάδα Α. ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΥ https://upatras-gr.zoom.us/j/5886052360?pwd=T0hLRFBScUsrWUl0Z0k0SnpKR3J0UT09
Ομάδα Α. ΣΤΡΑΤΟΥ, https://upatras-gr.zoom.us/j/92019624797?pwd=YlBuQ0lwanZmOHpNa1dYM1V5T01EQT09
Ομάδα Γ. Παπαδόπουλου: συνάντηση στην πόλη/περιπατητικό μάθημα, ενημέρωση από τον διδάσκοντα

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 3
------------------------------------------------------------------------------------

ARC_330 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 3 Β. ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Η ενημέρωση γίνεται μέσω του eclass του μαθήματος

ARC_175 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Ομάδα Π.Κούρου: Το μάθημα θα γίνει με φυσική παρουσία στο χώρο του εργαστηρίου
Ομάδα Α. ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΥ, https://upatras-gr.zoom.us/j/5886052360?pwd=T0hLRFBScUsrWUl0Z0k0SnpKR3J0UT09
Ομάδα Γ. Παπαδόπουλου: συνάντηση στην πόλη/περιπατητικό μάθημα, ενημέρωση από τον διδάσκοντα

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 5
------------------------------------------------------------------------------------

ARC_050 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5 Δ. ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ, Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ,Α. ΣΤΡΑΤΟΥ, Ι. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ, Θ. ΜΑΝΗΣ: Οι σύνδεσμοι τηλεδιασκέψεων θα σταλούν στους συμμετέχοντες από τη διδακτική ομάδα

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 7
------------------------------------------------------------------------------------

ARC_Ε801 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 1 Β. ΠΑΠΠΑΣ: Η ενημέρωση γίνεται μέσω του eclass του μαθήματος

ARC_ENGL 1 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ARC_E711 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ/ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 1 Π. ΚΟΥΡΟΣ: Το μάθημα θα γίνει με φυσική παρουσία στο χώρο του εργαστηρίου

ARC_E301 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1 Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ: Η ενημέρωση γίνεται μέσω του eclass του μαθήματος

ARC_Ε607 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 7 Β. ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Η ενημέρωση γίνεται μέσω του eclass του μαθήματος

ARC_ΕΣ109 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ Π. ΚΟΥΡΟΣ: Το μάθημα θα γίνει με φυσική παρουσία στο χώρο του εργαστηρίου

ARC_070 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 Ι. ΑΙΣΩΠΟΣ, Δ. ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ, Κ. ΓΡΙΒΑΣ, Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΩΤΑ, Π. ΛΕΦΑΣ, Γ. ΠΑΝΕΤΣΟΣ, Λ. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΠΡΩΙMΟΥ, Α. ΡΟΔΗ: : Οι σύνδεσμοι τηλεδιασκέψεων θα σταλούν στους συμμετέχοντες από τη διδακτική ομάδα

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 9
------------------------------------------------------------------------------------

ARC_Ε801 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 1 Β. ΠΑΠΠΑΣ: Η ενημέρωση γίνεται μέσω του eclass του μαθήματος

ARC_Ε211 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 Α. ΡΟΔΗ, Η ενημέρωση γίνεται μέσω του eclass του μαθήματος

ARC_ENGL 2 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 2 ΑΙΚ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ARC_E711 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ/ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΣΗΝ ΠΟΛΗ 1 Π. ΚΟΥΡΟΣ: Το μάθημα θα γίνει με φυσική παρουσία στο χώρο του εργαστηρίου

ARC_E301 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1 Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ: Η ενημέρωση γίνεται μέσω του eclass του μαθήματος

ARC_Ε607 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 7 Β. ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Η ενημέρωση γίνεται μέσω του eclass του μαθήματος