20/11/2019

 

Σας επισυνάπτουμε  ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε προσφερόμενες ταξιδιωτικές κάρτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρωτοετείς φοιτητές, προκειμένου να  ταξιδέψουν στην Ευρώπη  και παρακαλούμε για την ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματός σας.